کلید برد الکترو پیشرو

کلید برد الکترو پیشرو

کلیدبرد انتخاب سوخت پیشرو از جمله قطعات الکترونیکی می باشد که اجازه انتخاب نوع سوخت را به راننده می دهد. باز وبسته نمودن شیر برقی رگلاتور و شیر برقی بنزین و نشان دادن میزان گاز موجود در مخزن بوسیله چراغهای LED از دیگر وظایف این قطعه می باشد.

کلید تعویض سوخت پیشرو مجهز به یک ردیف چراغهای LED می باشد. این کلید چهار چراغ LED سبز دارد که مقدار گاز درون مخزن را نشان می دهد.

روشن شدن چهار چراغ : مخزن از گاز CNG یا LPG پر می باشد.
روشن شدن سه چراغ : سه چهارم مخزن از گاز CNG یا LPG پر می باشد.
روشن شدن دو چراغ : نصف مخزن از گاز CNG یا LPG پر می باشد.
روشن شدن یک چراغ : یک چهارم مخزن از گاز CNG یا LPG پر می باشد.

قرمز شدن اولین چراغ سبز به معنای رسیدن مخزن به مقدار ذخیره است. بهتر است همواره از کیلومتر شمار و نشانگر سوخت استفاده شود، تا به موقع به ایستگاه سوختگیری مراجعه نمایید. برخی از کلیدهای انتخاب سوخت نیز مجهز به چراغ سبز چشمک زن بوده که پس از خاموش شدن چراغ سبز چهارم، روشن شده و نشانگر کاهش حجم مخزن به مقدار ذخیره می باشد.

180,000 تومان