شیر مرکب میم گاز

شیر مرکب میم گاز

 

شیر مرکب میم گاز قابل نصب بر روی تمام مخازن LPG

این محصول شامل شیر مرکب

گیج یا درجه نمایشگر

سیم گیج تا کلید می باشد.

شیر مرکب برای تمامی ماشین ها یکی می باشد و هیچگونه فرقی برای ماشین های مختلف ندارد.

برای دریافت قیمت تماس بگیرید